Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Motto farnosti na rok 2021:
„Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ (Filipanům 2,4)

Administrátor farnosti: P. Vít Hába; mobil 607 529 542

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest,
  • rozestupy,
  • dezinfekce.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.

Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.


Příspěvky na chod farnosti
Pokud byste chtěli přispět na její chod v této virtuální době, číslo účtu farnosti je následující:
144 047 3359 / 0800
Budete-li potřebovat následně potvrzení o daru, můžete se pro ně zastavit v sakristii.
Pro své příspěvky můžete využít také přednastavené QR platby v hodnotách 50 Kč, 100 Kč nebo 500 Kč:

QR platba 50 KčQR Platba 100 KčQR Platba 500 Kč

Případně lze zadat vlastní částku:
QR Platba vlastní částky
Srdečně děkujeme za veškeré Vaše příspěvky na chod farnosti.


Bohoslužby lze sledovat přes televizní stanici TV NOE nebo přes rozhlasovou stanici Radio Proglas.


TV NOE
živé vysílání: https://www.tvnoe.cz/live
Děkujeme za pochopení při programových změnách, které budeme přizpůsobovat aktuální situaci.

RADIO PROGLAS
živé vysílání:  https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/prijem-vysilani/internet/prehravac/#content
Youtube video kanál radia Proglas (Nedělní mše svaté můžete sledovat i obrazem): https://www.youtube.com/user/RaPgonTube/videos

MŠE SVATÉ ONLINE
– z různých míst České republiky: https://mseonline.cz/

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“
Zdroj a další informace: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani


* Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím


Ve farnosti byla provedena výměna AKU kamen za 100 tis. Kč a 50% nákladů jsme uhradili z dotace JMK. Projekt „Výměna akumulačních kamen v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích“ ve výši 50.000,- Kč podpořil Jihomoravský Kraj
Podpořil Jihomoravský kraj