Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Motto farnosti na rok 2020:
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“ Mt 19,26

Administrátor farnosti: P. Vít Hába; mobil 607 529 542

Rezervace účastí na mších svatých

Dle aktuálního vládního nařízení s účinností od 27. prosince 2020 platí protiepidemická opatření odpovídající 5. stupni systému PES, kterým se omezuje povolený počet účastníků bohoslužeb pouze na 10% maximální kapacity obsazenosti kostela, což v našem případě představuje max. 15 věřících. Z tohoto důvodu je nutná rezervace účastí na mších svatých předem, a to buďto online na tomto odkazu, příp. na zápisové archy na stolku v zadní části kostela.

Tříkrálová sbírka 2021
Aktuální situace [citováno z webu www.trikralovasbirka.cz]: Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. V případě návratu do 4. stupně PES je většina charit připravena na koledování, vyjma Olomoucké arcidiecéze. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do onlině prostředí – proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání.

Vše potřebné ohledně letošní Tříkrálové sbírky, možnosti jak přispět, ale i využití získaných prostředků si můžete prohlédnout na webu Tříkrálová sbírka.


Příspěvky na chod farnosti
Pokud byste chtěli přispět na její chod v této virtuální době, číslo účtu farnosti je následující:
144 047 3359 / 0800
Budete-li potřebovat následně potvrzení o daru, můžete se pro ně zastavit v sakristii.
Pro své příspěvky můžete využít také přednastavené QR platby v hodnotách 50 Kč, 100 Kč nebo 500 Kč:

QR platba 50 KčQR Platba 100 KčQR Platba 500 Kč

Případně lze zadat vlastní částku:
QR Platba vlastní částky
Srdečně děkujeme za veškeré Vaše příspěvky na chod farnosti.


Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 (12.10.2020 – 23.10.2020)


Bohoslužby lze sledovat přes televizní stanici TV NOE nebo přes rozhlasovou stanici Radio Proglas.


TV NOE
živé vysílání: https://www.tvnoe.cz/live
Děkujeme za pochopení při programových změnách, které budeme přizpůsobovat aktuální situaci.

RADIO PROGLAS
živé vysílání:  https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/prijem-vysilani/internet/prehravac/#content
Youtube video kanál radia Proglas (Nedělní mše svaté můžete sledovat i obrazem): https://www.youtube.com/user/RaPgonTube/videos

MŠE SVATÉ ONLINE
– z různých míst České republiky: https://mseonline.cz/

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“
Zdroj a další informace: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani


* Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím


Ve farnosti byla provedena výměna AKU kamen za 100 tis. Kč a 50% nákladů jsme uhradili z dotace JMK. Projekt „Výměna akumulačních kamen v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích“ ve výši 50.000,- Kč podpořil Jihomoravský Kraj
Podpořil Jihomoravský kraj