Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2019:

Co k tomu dodat?
Je-li Bůh s námi,
kdo proti nám?
Ř 8,31

Farnost
Dnešní liturgie [C]:
1. čtení: Sk 3,11-26
Žalm: Žl 8
2. čtení:
Evangelium: Lk 24,35-48

Kalendář (25.04.2019)
Občanský: Marek
Církevní: Svátek sv. Marka
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
TÝDEN OD 22. 4. DO 28. 4. 2019
Celý týden - velikonoční oktáv
neděle 21. 4.
(Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
9:00 Na poděkování s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
Pondělí 22. 4.
(Velikonoční pondělí)
8:30 Za zemřelé přátele Jolanu, Josefa a Mirka a za duše v očistci
Úterý 23. 4.
--:-- Mše svatá nebude
čtvrtek 25. 4.

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelé rodiče a zemřelé sestry
neděle 28. 4. 2019
(2. neděle velikonoční / Neděle Božího Milosrdenství)

8:30 Za zemřelého manžela Marka a otce a za živou a zemřelou rodinu
• Dnes (21. 4.) se konala mimořádná sbírka na opravu oken kostela
• Příští neděli (28. 4.) můžete do zákristie přinést postní pokladničky
• V úterý 23. 4. mše svatá nebude
Medjugorje Termín: 5. 5. – 11. 5. 2019, cena 2 800 Kč + 40 EUR
BOŽÍ TĚLO NA JEZERU TRAUNSEE POUTNÍ ZÁJEZD 20. 06. - 21. 06. 2019, cena 2 700,- Kč >/a>
Krásy Bukoviny a Moldavska Termín: 2. 6. – 9. 6. 2019 Cena: 8.500,- Kč
MEZINÁRODNÍ MODLITEBNÍ FESTIVAL 30. MLADIFEST Termín: 30. 7. – 7. 8. 2019, cena 2 900 Kč + 72 EUR
NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2019 Termín: 10. - 14. listopadu 2019, cena: 5.600,- Kč (doprava, 2x nocleh se snídaní, průvodce)
U příležitosti státního svátku 28. října a zároveň 100. výročí vzniku Československa předal starosta města Tišnova Jiří Dospíšil několik ocenění.
[...]
Čestné občanství bylo uděleno [...] :
Mons. Josef Šindar (in memoriam) - za mnohaleté příkladné a obětavé působení v tišnovské farnosti. Za vytváření atmosféry porozumění, úcty a tolerance mezi lidmi různého ideového zaměření, za vynikající dlouholetou spolupráci s městem Tišnovem a za mimořádný kulturní přínos, především v oblasti poznání historie, literatury a celkové kultury Lužických Srbů, čímž významně přispěl k prezentaci města Tišnova jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí.
Zdroj: http://www.tisnov.cz/predani-cen-mesta-cestneho-obcanstvi-mesta-tisnova , 15. 11. 2018

Tišnov 2018 Tišnov 2018

Tišnov 2018 Tišnov 2018
Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní období)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


EXERCICIE NA SVATÉ HOŘE V ROCE 2019
TERMÍN NÁZEV EXERCICIÍ / KURZŮ EXERCITÁTOR
7. 3. ČT-NE Unést církev P. Ondřej Salvet
28. 3. ČT-NE Postní duchovní obnova P. Josef Čunek, SI
4. 4. ČT-NE Zdroje útěchy pro trpící a pomáhající
– pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé
Mons. Aleš Opatrný
2. 5. ČT-NE Miluj a dělej co chceš P. Karel Satoria, OCSO
6. 5. PO-PÁ Prohloubit vztah k Bohu skrze Eucharistii P. Josef Michalčík, CSsR
16. 5. ČT-NE Život v síle křtu
– pro rozvedené i znovu sezdané
Mons. Aleš Opatrný
*3. 6. PO-PÁ O Eucharistii P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR
10. 6. PO-PÁ Eucharistie – centrum křesťanského života P. Josef Michalčík, CSsR
20. 6. ČT-NE
15 - / -13 h
Ikonopisecký kurz
[informace: damianm@seznam.cz]
Martin Damian
1. 7. PO-PÁ Duch. obnova ve světle Janova evangelia (v mlčení) P. Angelo Scarano
15. 7. PO-PÁ Boží slovo v životě křesťana – II. Mons. Josef Žák
26. 7. PÁ-SO
9 - / -16 h
Kurz liturgické varhanní hry
[informace: pavelsmolik@seznam.cz]
Martin Poruba
12. 8. PO-PÁ Duch. obnova se sv. Alžbětou od Trojice (v mlčení) P. Angelo Scarano
*16. 9. PO-PÁ Vím, komu jsem uvěřil
(o Božích vlastnostech, jak nám je zjevil Ježíš Kristus)
P. Petr Beneš, CSsR
*23. 9. PO-PÁ O modlitbě P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR
30. 9. PO-PÁ Křesťan tváří v tvář okultismu P. Josef Michalčík, CSsR
*7. 10. PO-PÁ O manželství P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR
11. 10. PÁ
9 – 21 h
Management farnosti
jak se orientovat v džungli právních norem, ekonomických předpisů, jak požádat o grant a přitom neztratit hlavu ani víru
P. Stanislav Přibyl, CSsR
21. 10. PO-PÁ Ježíš uzdravuje z okultismu P. Josef Michalčík, CSsR
Začátek: v 17:30 hodin (*3. 6., *16. 9., *23. 9. a *7. 10. v 17 hodin).
Konec: v pátek v 8:30 hodin, v neděli ve 13 hodin.
Cena: 1860 Kč (PO-PÁ), 1470 Kč (ČT-NE).
Přihlášky: písemně na adresu: Římskokatolická farnost Příbram - Svatá Hora
Exerciční dům
Svatá Hora 591
261 01 Příbram II
vyplněním formuláře: http://www.svata-hora.cz
e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz
telefonicky: 731 619 800
Změna programu vyhrazena.
DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA VELEHRADĚ V ROCE 2019
TERMÍN NÁZEV AKCE EXERCITÁTOR
25. 1. – 27. 1. DC pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti R. D. Vítězslav Řehulka
8. 3. – 10. 3. DC (nejen) pro členy Matice svatoantonínské P. Lev Eliáš, OFMCap.
12. 3. – 15. 3. DC pro zaměstnance Charity Mons. Bohumír Vitásek
13. 3. – 16. 3. Postní DC pro všechny P. Miloslav Kabrda, SDB
18. 3. – 20. 3. DC pro kostelníky a akolyty Mons. Vojtěch Šíma
22. 3. – 24. 3. Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství R. D. Libor Churý
25. 3. – 27. 3. Postní DO pro seniory Centrum pro rodinný život Olomouc
29. 3. – 31. 3. DC pro kostelníky a akolyty R. D. Jan Szkandera
5. 4. – 7. 4. Víkendová DO pro všechny, kteří pečují o kostel Mons. Vojtěch Šíma
11. 4. Jednodenní DO pro zaměstnance Charity Mons. Vojtěch Šíma
10. 5. – 12. 5. DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě R. D. Marián Pospěcha
23. 5. – 26. 5. DO pro všechny R. D. Pavel Hofírek
30. 5. – 2. 6. DO pro všechny Mons. Vojtěch Šíma
3. 6. – 6. 6. DO pro všechny (pořádá Česká republika pro Ježíše) R. D. Dušan Monček
23. 6. – 29. 6. DC pro řeholní sestry Mons. Adam Rucki
21. 7. – 25. 7. DC pro všechny Mons. Aleš Opatrný
25. 7. – 28. 7. DC pro lékaře a zdravotníky Mons. Aleš Opatrný
4. 8. – 7. 8. DC pro pedagogy a katechety P. Jan Gacík, SDB
18. 8. – 22. 8. DC pro všechny, téma: Boží slovo v životě křesťana Mons. Josef Žák
25. 8. – 30. 8. DC pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter, SI
4. 9. – 7. 9. DC pro všechny P. Miloslav Kabrda, SDB
11. 10. – 13. 10. Víkend pro seniory Centrum pro rodinný život Olomouc
8. 11. – 10. 11. DO pro všechny R. D. Pavel Hofírek
28. 11. – 1. 12. Adventní DC Mons. Vojtěch Šíma
1. 12. – 5. 12. Adventní DC P. Antonín Dąbrowski, OFM
Bližší informace: … odkaz „Program akcí“.
Kontaktní údaje: Římskokatolická duchovní správa Stojanov tel.: 572 571 420
Salašská 62 mobil: 733 741 896
687 06 Velehrad e-mail:
DC = duchovní cvičení
DO = duchovní obnova


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2019 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová