Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Římskokatolická farnost
Lužice u Hodonína
Velkomoravská 23/249
696 18 Lužice

Administrátor farnosti:
P. Mgr. Ing. Vít Hába
Římskokatolická farnost Prušánky
Hlavní 480
696 21 Prušánky

Tel.: 607 529 542
luzice@dieceze.cz

Farnost
Boží Slovo farnosti na rok 2017:
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost,
bez níž nikdo nespatří Pána.
Žid 12,14

Dnešní liturgie [A]:

1. čtení: Joz 3,7-10a.11.13-17
Žalm: Žl 114
2. čtení:
Evangelium: Mt 18,21-19,1

Kalendář (17.08.2017)
Občanský: Petra
Církevní: sv. Myron

            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
19. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 13. 8. 2017 DO 20. 8. 2017
Pondělí - Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Úterý - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek
neděle 13- 8. 2017
(19. neděle v mezidobí)

8:30 Na úmysl dárce a za duše, na něž nikdo nepamatuje
úterý 15. 8.

19:00
Za vnuka Davida a Boží ochranu pro celou rodinu
čtvrtek

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelého manžela a Boží pomoc a požehnání
neděle
(20. neděle v mezidobí)

8:30 Za farníky z Lužic a Prušánek
• Příští neděli (20. 8.) bude na faře po mši svaté otevřena knihovnaMše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři

Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2017 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová