Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2018:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu,
co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu,
po níž půjdeš.
Iz 48,17

Farnost
Dnešní liturgie [B]:
1. čtení: Iz 35,1-10
Žalm: Žl 85
2. čtení:
Evangelium: Lk 5,17-26

Kalendář (10.12.2018)
Občanský: Julie
Církevní: sv. Julie a Eulálie
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
2. neděle adventní
TÝDEN OD 10. 12. DO 16. 12. 2018
Čtvrtek - památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pátek - památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
neděle 9. 12.
(2. neděle adventní)

8:30 Za Josefa Hasoně, celou živou a zemřelou rodinu
úterý 11. 12.

18:00
Za zemřelé kamarády a přátele
čtvrtek 13. 12.

17:00

18:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelou rodinu Rozsypalovu, Polachovu a Hospůtkovu
neděle
(3. neděle adventní)

8:30 Za farníky z Lužic a Prušánek
• Dnes (9. 12.) bude po mši svaté na farním centru otevtřena knihovna.
• Od 19. ledna začíná v Ratíškovicích seminář obnovy v Duchu Svatém dle Sieverse (tzv. charismatická obnova). Více informací v zákristii.
Obnova Ratíškovice 2018U příležitosti státního svátku 28. října a zároveň 100. výročí vzniku Československa předal starosta města Tišnova Jiří Dospíšil několik ocenění.
[...]
Čestné občanství bylo uděleno [...] :
Mons. Josef Šindar (in memoriam) - za mnohaleté příkladné a obětavé působení v tišnovské farnosti. Za vytváření atmosféry porozumění, úcty a tolerance mezi lidmi různého ideového zaměření, za vynikající dlouholetou spolupráci s městem Tišnovem a za mimořádný kulturní přínos, především v oblasti poznání historie, literatury a celkové kultury Lužických Srbů, čímž významně přispěl k prezentaci města Tišnova jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí.
Zdroj: http://www.tisnov.cz/predani-cen-mesta-cestneho-obcanstvi-mesta-tisnova , 15. 11. 2018

Tišnov 2018 Tišnov 2018

Tišnov 2018 Tišnov 2018
Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 18:00 (zimní období)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.
©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová