Farnost Lužice u Hodonína

Farní stránky jsou ve výstavbě, veškeré připomínky, náměty a návrhy spolupráce můžete posílat na adresu sercxo_a_seznam.cz
Josef Molnár

Boží Slovo farnosti na rok 2019:
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Ř 8,31

P. Vít Hába, administrátor farnosti www.luzice.farnost.cz
mobil 607 529 542

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

TÝDEN OD 21. 10. 2019 DO 27. 10. 2019

neděle, 20.10.2019 / 29. neděle v mezidobí
8:30 Mše svatá za zemřelého Františka Viktorina, rodiče a celou rodinu
14:00 Růžencová pobožnost

úterý 22. 10. 2019
18:00 Na poděkování za dar společného života, za celou živou a zemřelou rodinu.

čtvrtek, 17.10.2019
17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření.
18:00 Za zemřelé rodiče Františku a Antonína Čechovy, jejich rodiče a duše v očistci

neděle, 27.10.2019 / 30. neděle v mezidobí
8:30 Mše svatá za farníky

  • Úklid kostela: paní Marie Buchtová, Vladimíra Makuderová, Jitka Maradová, Eva Opršalová.
  • 20.10.2019 – Misijní neděle: sbírka na Papežské misijní dílo.
  • Plnomocné odpustky: Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (ted od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
  • Stolní a nástěnné kalendáře na rok 2020 jsou k dispozici v sakristii kostela.