Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Lektoři

Pokud se chcete pravidelně zapojovat do čteníběhem mší svatých, přihlaste se v zákristii.

Pravidla pro lektory

1. Předčítat při bohoslužbě slovo Boží je výkon tvého laického kněžství. Proto k němu přistupuj s velkou odpovědností a pokorou a raduj se, že smíš sloužit jako lektor. Lektorská služba prohloubí tvůj duchovní život.
2. Čemu člověk nerozumí, to také nemůže správně předčítat. Proto se musíš pořádně připravit. Snaž se pochopit myšlenkový obsah a bez ostychu se poraď o tom, co jsi dobře nepochopil.
3. Sotva se ti podaří chytit tón a polohu hlasu, pauzy, přízvuky a melodii vět až při čtení samém. Proto si lekci přečti předem. Uděláš dobře, můžeš-li k tomu přizvat i nějakého posluchače.
4. Co předčítáš, musíš mít jasně rozčleněno. Posluchač nevnímá jednotlivá slova, ale ucelené představy. Rozděl si napřed text na odstavce, myšlenkové operace.
5. Položit správný přízvuk není věc náhody, ale pochopení. Věta je utvořena tak, že vyhrocuje myšlenku do jednoho hlavního slova. Tato hlavní slova ve větách si dobře zapamatuj.
6. Při čtení uchovávej melodii řeči. Ta spolu s přízvukem a střídáním tempa dává větám život, barvu a znělost. Nezaměňuj melodii řeči za „nábožné“ pozpěvování.
7. Čárka za slovem neznamená vždy pauzu, ani se před ní vždycky nezvedá hlas. Rozlišuj, kdy ji brát vážně, a kdy ji „nečíst“. Při psaní se řídíme pravopisnými pravidly o čárkách. Při předčítání se řídíme myšlenkovým spádem a přirozeným tokem mluvené řeči.
8. Chceš-li číst tak, jak se doopravdy mluví, dávej se znaménky jako dvojtečka a uvozovky myšlenkově vést, ne zvukově spoutat.
9. Hlas zní nejlíp, když mluvíš ve své přirozené poloze: proto ho nepřepínej, začni hlubší polohou a tou také konči. Nesnaž se o „nábožný pathos“, mluv přirozeně.
10. Nečti uspěchaně:vyslovuj zřetelně, - dělej náležité pauzy, - dýchej klidně. Dopřej lidem, ať stačí sledovat Boží poselství myšlenku za myšlenkou.
11. Než začneš číst, a pak před každým novým odstavcem se podívej na lidi. Navážeš spojení a zvážíš účinek slova. Nečteš pro sebe, ale čteš lidem, mluvíš k nim, a oko – do duše okno.
12. Lidé neposlouchají jen ušima, ale i očima. Proto i tvůj vzhled, oblečení postoj a pohyby patří k tvé službě. Choď klidně, stůj pevně na obou nohou, zacházej s lektorskou knihou uctivě.
13. Miluj čistotu a správnost mateřštiny. Předčitatel v kostele je také bezděčným učitelem lidí, jak se má správně mluvit. Dávej si pozor na nářečí a slangové návyky.
15. S mikrofonem musíš zacházet opatrně a jemně. Nauč se, jak s ním manipulovat a jak do něho mluvit. Čti ve vzdálenosti 20 – 30 cm od mikrofonu, neschovávej se za něj.
(z knihy Patnáct pravidel pro lektory, autor Ladislav Simajchl).


2018
DATUMNEDĚLE, SVÁTKY1. ČTENÍ2. ČTENÍ
20. 5.Seslání Ducha svatéhoBimková Helena Klásek Jan
27. 5.Nejsvětější TrojiceSmutný MilanBlahová Milada
3. 6.9. neděle v mezidobíBuchta Jakub Hubačková Anna
10. 6.10. neděle v mezidobíHromková Marta Hasoň Marek
17. 6.11. neděle v mezidobíKlásek TomášKrálová Lucie
24. 6.12. neděle v mezidobíMolnár JiříHubačka Štěpán
1. 7.13. neděle v mezidobíKlásek JanBimková Helena
8. 7.14. neděle v mezidobíBlahová MiladaSmutný Milan
15. 7.15. neděle v mezidobíHubačková Anna Buchta Jakub
22. 7.16. neděle v mezidobíHasoň MarekHromková Marta
29. 7.17. neděle v mezidobíKrálová Lucie Klásek Tomáš
5. 8.18. neděle v mezidobíHubačka ŠtěpánMolnár Jiří
12. 8.19. neděle v mezidobíBimková HelenaKlásek Jan
19. 8.20. neděle v mezidobíSmutný MilanBlahová Milada
26. 8.21. neděle v mezidobíBuchta Jakub Hubačková Anna
2. 9.22. neděle v mezidobíHromková Marta Hasoň Marek
9. 9. 23. neděle v mezidobíKlásek TomášKrálová Lucie
16. 9.24. neděle v mezidobíMolnár JiříHubačka Štěpán
23. 9.25. neděle v mezidobíKlásek JanBimková Helena
30. 9.26. neděle v mezidobíBlahová MiladaSmutný Milan
7. 10.27. neděle v mezidobíHubačková Anna Buchta Jakub
14. 10.28. neděle v mezidobíHasoň MarekHromková Marta
21. 10.29. neděle v mezidobíKrálová Lucie Klásek Tomáš
28. 10.30. neděle v mezidobíHubačka ŠtěpánMolnár Jiří
© 2008-2019 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová