Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Lektoři

Pokud se chcete pravidelně zapojovat do čtení během mší svatých, přihlaste se v zákristii.

Pravidla pro lektory

1. Předčítat při bohoslužbě slovo Boží je výkon tvého laického kněžství. Proto k němu přistupuj s velkou odpovědností a pokorou a raduj se, že smíš sloužit jako lektor. Lektorská služba prohloubí tvůj duchovní život.
2. Čemu člověk nerozumí, to také nemůže správně předčítat. Proto se musíš pořádně připravit. Snaž se pochopit myšlenkový obsah a bez ostychu se poraď o tom, co jsi dobře nepochopil.
3. Sotva se ti podaří chytit tón a polohu hlasu, pauzy, přízvuky a melodii vět až při čtení samém. Proto si lekci přečti předem. Uděláš dobře, můžeš-li k tomu přizvat i nějakého posluchače.
4. Co předčítáš, musíš mít jasně rozčleněno. Posluchač nevnímá jednotlivá slova, ale ucelené představy. Rozděl si napřed text na odstavce, myšlenkové operace.
5. Položit správný přízvuk není věc náhody, ale pochopení. Věta je utvořena tak, že vyhrocuje myšlenku do jednoho hlavního slova. Tato hlavní slova ve větách si dobře zapamatuj.
6. Při čtení uchovávej melodii řeči. Ta spolu s přízvukem a střídáním tempa dává větám život, barvu a znělost. Nezaměňuj melodii řeči za „nábožné“ pozpěvování.
7. Čárka za slovem neznamená vždy pauzu, ani se před ní vždycky nezvedá hlas. Rozlišuj, kdy ji brát vážně, a kdy ji „nečíst“. Při psaní se řídíme pravopisnými pravidly o čárkách. Při předčítání se řídíme myšlenkovým spádem a přirozeným tokem mluvené řeči.
8. Chceš-li číst tak, jak se doopravdy mluví, dávej se znaménky jako dvojtečka a uvozovky myšlenkově vést, ne zvukově spoutat.
9. Hlas zní nejlíp, když mluvíš ve své přirozené poloze: proto ho nepřepínej, začni hlubší polohou a tou také konči. Nesnaž se o „nábožný pathos“, mluv přirozeně.
10. Nečti uspěchaně:vyslovuj zřetelně, - dělej náležité pauzy, - dýchej klidně. Dopřej lidem, ať stačí sledovat Boží poselství myšlenku za myšlenkou.
11. Než začneš číst, a pak před každým novým odstavcem se podívej na lidi. Navážeš spojení a zvážíš účinek slova. Nečteš pro sebe, ale čteš lidem, mluvíš k nim, a oko – do duše okno.
12. Lidé neposlouchají jen ušima, ale i očima. Proto i tvůj vzhled, oblečení postoj a pohyby patří k tvé službě. Choď klidně, stůj pevně na obou nohou, zacházej s lektorskou knihou uctivě.
13. Miluj čistotu a správnost mateřštiny. Předčitatel v kostele je také bezděčným učitelem lidí, jak se má správně mluvit. Dávej si pozor na nářečí a slangové návyky.
15. S mikrofonem musíš zacházet opatrně a jemně. Nauč se, jak s ním manipulovat a jak do něho mluvit. Čti ve vzdálenosti 20 – 30 cm od mikrofonu, neschovávej se za něj.
(z knihy Patnáct pravidel pro lektory, autor Ladislav Simajchl).


2018
DATUMNEDĚLE, SVÁTKY1.ČTENÍ2.ČTENÍ
7. 1.Křtu PáněHasoň MarekHubačka Štěpán
14. 1.2. neděle v mezidobíHubačková AnnaKrálová Lucie
21. 1.3. neděle v mezidobíBimková Helena Klásek Jan
28. 1.4. neděle v mezidobíSmutný MilanBlahová Milada
4. 2.5. neděle v mezidobíBuchta Jakub Hubačková Anna
11. 2.6. neděle v mezidobíHromková Marta Hasoň Marek
18. 2.1. neděle postníKlásek TomášKrálová Lucie
25. 2.2. neděle postníMolnár JiříHubačka Štěpán
4. 3.3. neděle postníKlásek JanBimková Helena
11. 3.4. neděle postníBlahová MiladaSmutný Milan
18. 3.5. neděle postníHubačková Anna Buchta Jakub
25. 3.Květná neděleHasoň MarekHromková Marta
31. 3Bílá sobota – počet lektorů se doplníKrálová Lucie Klásek Tomáš
1. 4.Zmrtvýchvstání PáněHubačka ŠtěpánMolnár Jiří
8. 4.2. neděle velikonočníBimková HelenaKlásek Jan
15. 4.3. neděle velikonočníSmutný MilanBlahová Milada
22. 4.4. neděle velikonočníBuchta Jakub Hubačková Anna
29. 4.5. neděle velikonočníHromková Marta Hasoň Marek
6. 5. 6. neděle velikonočníKlásek TomášKrálová Lucie
13. 5.7. neděle velikonočníMolnár JiříHubačka Štěpán
© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová