Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Schola

LSD (Lužická Schola Dětí)
         aneb
                 naší drogou je Bůh


Farnost

Protože se osazenstvo scholy průběžně mění, nemáme tu vypsánu aktuální sestavu členů. Každý, kdo se chce zapojit do zpěvu, je vítán - neváhejte nás oslovit po mši svaté.
Schola zpívá při mších, které jsou v ohláškách označeny jako „Mše sv. s promluvou pro děti.” Tyto neděle se půl hodiny přede mší sv. scházíme na farním centru a zkoušíme vybrané písničky (zájemci mohou přijít i bez předchozí domluvy ;-) Ostatní zkoušky zpěvu se konají nepravidelně dle domluvy.

Ministranti

V současnosti je v presbytáři více židlí než ministrantů. Tímto chceme povzbudit všechny zájemce, aby se neváhali ozvat - přijďte do zákristie, vysvětlíme si co a jak, vybereme rochetu a můžeme začít službou u oltáře :-)

© 2008-2019 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová