Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

CHRÁMOVÝ SBOR LUŽICE

...něco z historie:

Chrámový sbor při lužickém kostele existoval pravděpodobně, co lužický kostel stojí. Bohužel kostelní kroniky se musely odevzdat a ztratily se. Můžeme vycházet pouze ze vzpomínek žijících občanů.

Nejstarší dirigent, pokud se dá vzpomenout, byl Jaroslav Uhrovič. Jeho žena Marie byla sólistkou ve sboru. Činnost p. Uhroviče se dá doložit asi do r. 1933, pak se ujal dirigentské funkce p. Josef Pěnica. Ten naučil na varhany hrát p. Jaroslava Benadu. Jaroslav Benada byl varhaníkem a dirigentem dlouhá léta. Když vážně onemocněl, řídila chrámový sbor varhanice pí Milada Ištvánková, které vypomáhal a v dirigování se střídal p. Antonín Příkazský.

Z nejstarších zpěvaček by bylo dobré připomenout sestry: Annu Kozákovou (obdařenou nádherným hlasem), Ludmilu Svobodníkovou a Marii Horňáčkovou. Dále Františku Králíkovou a Anežku Pindovou, Ludmilu Jarošovou a její sestru Matylku Říhovou.

Z nejstarších zpěváků vzpomeňme na Jana Jaroše, Jana Nováka, Martina Benadu, Jaroslava Fukalíka a Oldřicha Kurku.

V té době zajížděl do Lužic učit zpívat páter Zíbal, který pracoval na vykopávkách v Mikulčicích. Na varhany hrál Jaroslav Benada. Po něm začal řídit sbor pan Oldřich Fochler. Do Lužic jezdil z Hodonína asi 10 let.

Až dosud se zpívaly klasické chórové písně, které se dědily z generace na generaci. Sem tam některá zpěvačka přinesla novou písničku z jiných vesnic. Totiž písničky se běžně vyměňovaly z vesnice na vesnici. Některé byly od známých skladatelů, ale většinou to byly zlidovělé písně.

Chrámový sbor zpíval na Vánoce, Velikonoce a při mších, na hody, když šly děti k 1. přijímání a na ostatní církevní oslavy a svátky.

K velké obnově chrámového sboru došlo o vánocích 2001, kdy se ujal řízení sboru Ing. Ivo Makudera. Nacvičil s mladší částí sboru mši, kterou zkomponoval. V té době začaly sbor, kromě varhan, doprovázet i další hudební nástroje. Protože se vánoční mše velmi líbila (nejen v Lužicích) začal pracovat i na nových melodiích pro velikonoční svátky. V té době došlo ke spojení mladší a starší části sboru a vzniklo pěvecké těleso, kde věkové rozpětí členů bylo od 17 do 80 let. Chrámový sbor se v té době skládal z hudební a pěvecké části. V hudební části byla kromě varhan zastoupena viola, 2 violoncella a 2 flétny. Příležitostně kytara. Na 1. Vánoce a Velikonoce hrála i křídlovka. Vystupovalo se na mších v Prušánkách, Šitbořicích, Tvrdonicích, Moutnici a opakovaně v Protivanově u Blanska.

Veronika Pavelková

Chrámový sbor a jeho současná podoba

Sbor působí ve své stávající podobě od konce roku 2005.

Po odstoupení sbormistra ve výše uvedeném roce, se všichni členové sboru zapojili do hledání nového sbormistra, což nebyla záležitost jednoduchá, neboť nelze zapomenout, že všichni členové sboru jsou amatérskými zpěváky a nebo lépe řečeno zpívajícími nadšenci (samozřejmě až na naše sólistky, které jsou naštěstí zpívajícími zpěvačkami Smajlík ).

Napadala nás různá jména, ať už to byli letití sbormistři z okolních obcí, či učitelé hudební výchovy a podobně.

Při naší smůle, že nemáme nikoho, kdo by občas zahartusil: „Výš, výš! Copak se neslyšíte?”, se do Lužic přistěhovala tehdy velmi nenápadná josefovská rodačka Květka Huspeninová, která velmi často vypomáhala při hře na varhany při bohoslužbách.

Pověřený člen sboru splnil svůj úkol na jedničku, takže jsme se všichni mohli jednoho podzimního dne roku 2005 setkat s naší nynější paní sbormistrovou. Jelikož se těžkého úkolu zkrotit nás a hlavně obětovat spoustu času ujala, můžeme s odstupem času s úlevou říct, že jsme ji tenkrát asi opravdu moc nevyděsili, přestože jsme se toho obávali.

Ihned při první příležitosti (vánoční mše), jsme zjistili, že naše sbormistrová je dar z nebes. Ovládá precizně hru na varhany, hudební nauku, dokáže nám všechno předzpívat a byť je de facto z nás všech nejmladší, dokáže nás vést rukou, nebojím se skoro napsat, až velmi tvrdou. Ano, zkoušky nám někdy seberou i hlas, hlasivky stávkují, ale výsledek, doufáme stojí za to.

Také jistě proto byla naše první společná zpívaná vánoční mše úspěšná a pak už jen následovaly další a další….

V našem repertoáru jsou písně známé i méně známé, využíváme všechny dostupné materiály, ať už jsou to velmi staré party z majetku lužické farnosti či farností z okolí, novější písně rytmické ze sbírky naší sbormistrové, či klasika jako jsou skladby Beethovena, Dvořákovo Largo a opatrně zakoušíme zvládnout i tak známou věc jako je Vánoční mše Jakuba Jana Ryby.

Je pro nás obrovskou vzpruhou také to, že na většině našich mší a jiných vystoupeních nás může doprovázet úžasně muzikální Milenka Smutná, která díky svým elektronickým klávesám udělá i z mnohdy zpočátku (pro nás, protože jsme občas líní) „nehezkých“ skladeb naprosto skvělou záležitost.
Protože nám ale často tuto mladou slečnu „ukradne” její škola a jiné povinnosti, jsme moc rádi, že na nás nezanevřela naše další varhanice Jana Opršalová, kterou její zaměstnání zavlálo až kdesi ku Praze a přesto vždy velmi ochotně pomůže a zahraje s námi. A my jsme moc rádi, že tyto muzikantky máme.

Náš chrámový sbor doprovází nejen všechny slavnostní bohoslužby v roce, ať už to jsou Vánoce, Velikonoční svátky, První svaté přijímání, hodovou bohoslužbu (což je vlastně oslava patronů našeho chrámu svatých Cyrila a Metoděje), dožínky, ale příležitostně je nám ctí zpívat i na bohoslužbách konaných k výjimečným událostem.

Mohli jsme si zazpívat již při církevních svatebních obřadech, na společné mši s našimi francouzskými přáteli z partnerské obce Isdes a bohužel (ale takový je život) i na několika posledních rozloučeních se zemřelými.

Každoročně se účastníme kulturního programu, který provází rozsvěcení lužického vánočního stromu, který zahajuje Lužický kulturní advent. Bylo nám ctí podílet se na společném Adventním koncertu s Hodonínským smyčcovým kvartetem v roce 2006. Především loni jsme si splnili naše velké předsevzetí. V uplynulém roce 2008 jsme uspořádali vlastní Předvánoční koncert chrámového sboru, který, jak doufáme, potěšil všechny návštěvníky lužického kostela alespoň tak, jako nás. Věříme, že se ctí jsme pomohli vytvořit ještě slavnostnější vánoční atmosféru pro nás pro všechny.

Obrázek růžence

Letošní rok jsme zahájili nemenší výzvou. Přijali jsme pozvání ze slovenského Červeníku (vizte fotogalerii farnosti), obce u Hlohovce, kde přijali naši vánoční mši s velikým nadšením a odměnili nás přímo v kostele dlouhým a upřímným potleskem… To bylo to nejkrásnější „nakopnutí“ do dalšího roku a práce, a za to vám, slovenští přátelé, děkujeme.

Stejně tak děkujeme za podporu, shovívavost a často milá slova našemu lužickému faráři, otci Jiřímu. Stejné poděkování patří i Obci Lužice, která nás společně s lužickým farním úřadem podporuje.

Věříme, že se vám svou snahou a pílí dokážeme za vše odvděčit.

A ještě co nás letos čeká? Úspěšně jsme zvládli biřmování i přesto, že jedna ze skladeb byla velmi náročná, a začínáme intenzívně pracovat na písních, které se budou zpívat při mši na letošní hody. Chceš-li, Ty, kdokoliv, kdo právě čteš tyto řádky, přijď zpívat nebo hrát s námi. Uvítáme všechny nadšence, kteří se nebojí dřiny, dokáží obětovat svůj volný čas a rádi si zazpívají.

Kontakt (Květoslava Huspeninová): Chrámový sbor Lužice

Autorka příspěvku: Jana Králová

Aktualizováno: 6.6.2009

© 2008-2019 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová