Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 v ZŠ Lužice

Výuka se koná na místní ZŠ Lužice každý pátek. Od pátku 6. 10. 2017 začne vyučování v těchto časech:

1. + 3. tř. 13:00 - 13:30 hod
7. tř. - 13:30 - 14:00 hod
5. + 6. tř. - 14:00 - 14:30 hod

Pro 1. třídu jsou přihlášky vzadu na kamnech. Vyplněné, prosím, dejte paní katechetce. Žáci, kteří už do náboženství chodili, ať sdělí katechetce, paní Bimkové, jestli budou pokračovat.
Děti ať si nosí pouzdro s pastelkami a pero/propisku na psaní.
© 2008-2019 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová