Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Zde jsou dokumenty a odkazy na dokumenty, na které je vhodné odkazovat dlouhodoběji, než v rámci týdenního zobrazení ohlášek. Protože se jedná o zdroje ze samostatných serverů, tak v případě, že některý dokument není dostupný a je zapotřebí aktualizovat link, prosím, kontaktujte správce farních stránek, abychom to mohli napravit.

Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání čteno o 3. neděli postní, která tentokrát připadla na 3. března 2013.

(souhrn článků na téma „Církev a stát” naleznete na webu Tiskového střediska České biskupské konference)
© 2008-2019 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová