Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Akce - archiv:

Vybrané události roku 2015:

Nejsou k dispozici plakátky v elektronické podobě, záznamy - pokud byly ohlášeny - jsou dostupné ve starších ohláškách.

Vybrané události roku 2014:

Koncert

Římskokatolická farnost Lužice a obec Lužice
Vás zvou na koncert při příležitosti
140. výročí vysvěcení kostela
sv. Cyrila a Metoděje

100. výročí vypuknutí první světové války

dne 15. listopadu 2014
v 17:30 hodin v lužickém kostele

Vystoupí chrámový sbor Břeclav
pod vedením paní Heleny Vladárové.

Průvodní slovo - Mgr. Tatiana Hromková

Vstupné dobrovolné
Koncert ke 140. výročí vysvěcení kostela

Výstava

„Z historie lužické farnosti” - při příležitosti 140. výročí založení lužického kostela pořádá Římskokatolická farnost Lužice ve spolupráci s obcí Lužice výstavu ve dnech:

5. – 8. července 2014 Výstava bude otevřena denně od 14.00 do 18.00 hod. na farním centru v Lužicích.

Vernisáž s vystoupením chrámového sboru se koná v sobotu dne 5. července 2014 v 14.00 hod.

Všichni jste srdečně zváni.

Text historie farnosti formulovaný u příležitosti výstavy 140 let výročí založení lužického kostela. + Pár obrázků:

Žehnání kapličky 3.5.2014 Žehnání přemístěné kapličky na ulici Ploštiny.

Zdokumentované akce pořádané naší farností, rok 2011:

3. 1. 2011 - P. Robert Prodělal
zve na promítání filmu

Josef z Nazaretu

Zdokumentované akce pořádané naší farností, rok 2010:

19. 12. 2010 - Mgr. Jiří Hubačka
„Z Čech až na kraj světa”

Pozvánka na přednášku

12. 12. 2010 - manželé Královi
  „MOSKVA, VORONĚŽ A ČLOVĚK VÝCHODU”

Pozvánka na přednášku

5. 12. 2010 - P. Robert Prodělal
  „ROMA AETERNA - VĚČNÉ MĚSTO”

Pozvánka na přednášku

Farní koláč 2010

Rozhodli jsme se udělat akci, na které budeme péct koláčky a pak je prodávat. Děti se na ni moc těšily a pomoct přišli i dospělí. Koláčky jsme nepekli poprvé, před dvěma lety byla akce „Misijní koláč” a peníze byly použity na charitu. Tentokrát jsme se je rozhodli využít na zaplacení farního dluhu (opravy farního centra). A tak jsme se konečně dočkali. Byla sobota 15. května, když jsme se sešli na faře. Vše bylo nachystáno, a tak jsme se pustili do práce. Nejmenší dávali hrozinky, ti starší pak tvaroh či povidla, další skládali na plechy a dospělí vytahovali z trouby jeden plech za druhým. A když chyběly suroviny, pomohli rodiče, kteří přinesli své zásoby. Práce začalo postupně ubývat, až jsme na plech položili i poslední koláč. Děti už byly unavené, a tak se postupně rozešly domů.
V neděli ráno jsme se opět sešli a rozdělili jsme si práci. Hned po mši jsme totiž koláčky prodávali a také vyslechli mnoho chvály. Prodali jsme zhruba 1 250 koláčků a získali 9 000kč. Děti si odnesly nejen koláčky, ale také spoustu zážitků. Radost jsme měli také z peněz, díky kterým se ve farním centru můžeme scházet. Děkujeme všem, kteří nám tuto akci pomohli zorganizovat a taky všem, kteří přispěli.
Akce je zdokumentována i obrazově ve fotogalerii farnosti.
Kristýnka Vagundová

Akce pořádané naší farností, rok 2009:

Večer deskových her

Drazí přátelé a milovníci stolních her, grilovaných kuřat a „čéče nezlob se”,
vy všichni, kteří jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit našeho sobotního setkání poslyšte a čtěte, jaké to tam bylo:
ať už byly původní plány a záměry jakékoliv, začali jsme pár deskovými hrami. Na zahřátí „Aktivity“. Rozdělení na dvě družstva proběhlo bleskově a pak už hurá na to. Členové týmů musí plnit úkoly jaké jim určí náhodná kartička, jednak popis předmětu, druhak předmět namalovat a třeťák pantomima. Spoluhráči, pokud chtějí získat body, musí uhádnout, o co se jedná. No schválně, jak byste předvedli pojmy jako „studna”, „mucholapka” či „videokazeta”? Následovaly různé hry, různé týmy, různé výsledky.
Po vydatné večeři (posíláme díky do Hodonína) jsme se měli možnost podívat na film Shrek v maďarštině. Žel pro malý zájem jsme toho nevyužili, projekce se konala česky, tak možná příště.
Zlatým hřebem večera, nebo spíš kakaovou buchtou s jahodovou marmeládou a ořechy, se stalo Člověče nezlob se. Zdolat jednu hru vyšlo přesně do časového limitu našeho setkání. Padly tu tradiční pokusy dostat se do domečku v cíli hry, nicméně našli se i takoví hráči, kteří jen neradi pouštěli své figurky do víru událostí na herní desce a tyto se k sobě svorně tulili (stále) na startu. Tuto hru jsme hráli všichni nesčetněkrát, ale vždy se dají doplňovat nová a nová pravidla, např. i takové, že vyhozený musí sníst jednu buchtu, a za každou případnou nadávku vypít minimálně deci vody (kdo chce, může pít víc). Gratulace k vítězství a dík za ukončení téměř nekončené hry pak patří o. Robertovi.
J. M.

Koncert naděje

(součást setkání se Svatým Otcem v ČR)
Někteří poutníci přijeli na brněnské letiště již v sobotu, aby mohli ve stanovém městečku přenocovat a ráno chytli nejlepší místa v sektoru, aniž by vůbec tušili, že je pro ně už od večera připravený program. My jsme přijeli právě kvůli tomuto programu, ale dobrá místa v sektorech nám byla také odměnou :)
Vše zahájila skupina Svítání, která svou příjemně laděnou hudbou naladila všechny zúčastněné. Peter Milenky band nás donutil postavit se na nohy a Arka Noego nás naprosto dorazila :) V mezičase jsme mohli shlédnout „reklamu” na Signály, Osovou Bítýšku a mnoho jiných křesťanských aktivit, které maximálně nabudily na další zážitky. Troufám si říct, že největší úspěch sklidila polská skupina malých dětí se svými tatínky – již zmíněná Arka Noego. Nikdo z nás při ní nezůstal nehnutě sedět, o čemž svědčí i záběry, které natočila TV Noe. Polská Arka se na pár písniček spojila i s českou „Arkou” – dětmi z Bořetické farnosti – a atmosféra byla o to žhavější! Nakonec jsme si vytleskali a vyřvali další tři písničky a hurá do spacáků.
Mně se koncert nesmírně líbil a upřímně – připravil mě na následující den víc, než kdybych dělala cokoliv jiného. Pokud uvidíte v programu TV Noe záznam z toho koncertu, určitě si udělejte tu chvilku a podívejte se na něj! Rozhodně nebudete litovat :)
A. Balunová

Zlatá sobota

Další ročník Zlaté soboty přilákal do Žarošic opět spousty a spousty lidí, kteří putovali pěšky, na kole, autem či autobusem. Krojovaní poutníci přicházeli s nazdobenými sochami p. Marie, ze kterých se po mši udělal velký průvod a myslím, že počet třiceti sedmi soch je chvályhodný. Hlavní mši svatou celebroval Mons. Ladislav Hučko. Poté následoval program pro mládež, který doprovázela schóla mládeže ze Žarošic, Vranovic, Lužic i dalších obcí. Kvíz o Benediktu XVI. nažhavil mozkové závity, hry zase rozproudili krev ve zmrzlých tělech posluchačů :) O zpestření se postaraly scénky, hrané částí schóly.
Tímto bych ráda poděkovala nejen účastníkům pouti a programu pro mladé, ale hlavně samotné schóle, účinkujícím a přednášejícím – p. Pavlu Pacnerovi a p. Josefu Pohankovi :)
A. Balunová

Bowling

V neděli 30. 8. jsme se o půl třetí sešli, abychom se přesunuli do Hodonína na bowling. Celkově nás bylo 10, včetně otce Roberta. Dohodli jsme se, že vytvoříme dva týmy - mužský proti ženskému. I přes výhodu žen, kterých bylo 6, vyhráli muži - gratulujeme!! My se příště polepšíme :)) Bezkonkurenčně vyhrál o. Robert a z holek Eliška Makuderová, která mu silně konkurovala :) Bowling byl moc fajn, všechny nás to bavilo a rádi si tuto akci zopakujeme. Děkujeme Aničce za super zorganizování předposledního prázdninového dne a otci Robertovi za pozvání :)
Lucka Nováková

Prázdninový táborák

O neděli 23. 8. nás poinformuje nejen další záznam ve fotolgalerii farnosti, ale pár slov přidává i jeden z účastníků:

„Vše začalo nedělní bohoslužbou, po které v pět hodin následovala opékačka na farní zahradě. S otcem Robertem se přišli seznámit farníci všech generací! Pokračovali jsme zábavnými hrami a výtečným jídlem. K večeru jsme byli všichni utahaní, tak jsme šli na faru, rozdělali spacáky a spali jak zabití :) Ráno se někteří vzbudili dřív a pomohli uklidit zahradu. Po úžasné snídani (za kterou děkujeme rodině Skočíkových) jsme se sbalili, uklidili faru a hurá domů :) ”
Peťa Kučera

Farní den a Předávání farnosti

V sobotu 20. června 2009 jsme uspořádali Veselé dětské farní odpoledne na faře v Lužicích. Zúčastnily se jej děti z farností Vrbice, Bořetice, Kobylí (farnosti otce Andrzeje), Lužice a Hodonín. Před rokem jsme byli pozváni do Vrbice na podobné setkání dětí a tak teď na oplátku přijely tamnější děti zase k nám. Původně se mělo farní odpoledne konat na faře v Hodoníně, ale otec Jiří Janoušek přišel s nápadem, abychom jeho pořádání přesunuli do Lužic. Fara v Lužicích je velmi hezky opravena a její zahrada poskytla skvělé podmínky jak pro hry samotné, tak i pro táboráček, fotbálek a další dětské radovánky, včetně nádherných a skvěle chutnajících třešní, které nám poskytli sousedé, včetně žebříku, jež ochotně dětem přistavili. Rovněž samotná trasa, po které se děti posléze vydaly, byla velmi bezpečná a nenáročná, pečlivě vybraná a značená Aničkou a Verčou Balunovými z Lužic.

Ještě v sobotu ráno bylo počasí velmi nepříznivé a zvažovali jsme, zda jej vůbec pořádat nebo zda najít nějaké náhradní vnitřní prostory. Nakonec jsme vše odevzdali do rukou Pána. Podobně jako i u minulých akcí pro děti, kdy nám počasí zjevně nepřálo, projevila se i v tento den Jeho velká milost. Nejenže přestalo pršet, ale vysvitlo sluníčko, které děti na jejich cestě doprovázelo.

Protože slavíme Rok Sv. Pavla, byly i jednotlivé soutěže a úkoly zaměřeny na události z jeho života. Tak, jak on putoval na svých cestách a zažíval strastiplné chvíle při šíření evangelia, tak i naše děti putovaly po trase a plnily obtížné úkoly. Za splnění těchto úkolů vždy obdržely určitý počet bodů. Současně musely na trase bedlivě pozorovat okolí, protože některá místa skrývala šifrovací klíč (tajemné znaky, jimž odpovídala písmena české abecedy), který pak použily pro rozšifrování Pavlova poselství, vybraného z jednoho z jeho listů a které děti měly jako poslední úkol svého putování rozluštit. Na každém stanovišti byly dětem přečteny úryvky ze života sv. Pavla a následný úkol, který děti plnily, byl s tímto příběhem spjat. A tak jsme děti nejenom zabavili, ale také poučili. Děti byly rozděleny do družtev po třech, přičemž  každé družstvo se skládalo z dětí různých věkových kategorií, aby úroveň družstev byla přibližně srovnána.

A potom již následovalo zasloužené posilnění dětí na zahradě fary, kdy si mohly opékat špekáčky a osladit si život skvělými buchtami. Otec Andrzej přinesl velkou krabici zákusků, protože právě v sobotu a v neděli se konaly v Kobylí hody. Děti si také hezky zazpívaly s katechetkou Veronikou Novákovou z Bořetic, která hrála na kytaru.

Velmi očekávanou událostí bylo vyhlášení výsledků a rozdávání cen. Na všechny děti, i na ty, které skončily jako poslední, se dostala výherní cena a rovněž všichni, včetně pomocníků, kteří soutěž pomáhali organizovat, dostali pamětní list.

Myslíme si, že se nám farní dětské odpoledne velmi vydařilo. Děti si zopakovaly zábavnou soutěžní formou své znalosti o životě sv. Pavla, poznaly nové kamarády z jiných farností a získaly nové zážitky. Pane, děkujeme za všechny tyto dary!
p. Geher

19. července jsme přivítali na faře nového pana faráře – o. Roberta Prodělala a zároveň se rozloučili s o. Jiřím Janouškem, který odchází do farnosti Fryšava, na Vysočině. Seznámit se přišli jak starší farníci tak ti nejmladší :)
A. Balunová

Akce pořádané naší farností, rok 2008:

Obrázek růžence V sobotu 25. 10. 2008 v 18:00 hodin se v našem kostele sejdeme k modlitbě misijního růžence (konkrétně Růženec světla), kterou povedou děti a mládež.

... Následuje výňatek textu ze stránek „Misijní díla” ...

ZPŮSOBY PODPORY
Jak může každý podpořit misie?
[Např.] Modlitbou

Misie bez modlitby nemohou existovat. Věnujme tedy na tento úmysl své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do tolika potřebných míst světa. Také Svatý otec vybízí celý svět k modlitbě za misie a stanovuje na každý měsíc jeden misijní úmysl.
      Zdroj: http://misijnidila.cz/zpusobypodpory.html

Více informací nabízí stránka Papežská misijní díla

21. 9. 2008 Do kostela na kole

Do kostela na kole
Možná jste si všimli, že minulou neděli (21.9.2008) bylo u kostela víc cyklistů než tomu bývá jindy. S díky za inspiraci k této akci jmenujme animátorku Aničku Balunovou. Ale zpátky od této usměvavé slečny k onomu podniku. Šlo o to, abychom si mimo jiné uvědomili, nebo se rozpomněli, že do kostela to v Lužicích není zas tak daleko, a není nutno z garáže vytahovat auto, které si chce aspoň jednou v týdnu přispat. Cesta do kostela by se nemusela zkrátit na ty dvě tři minuty v autě, ale můžeme ji natáhnout třeba na 20 minut (nebo i více), a po cestě se zase potkat se známými či sousedy a prohodit s nimi nějaké to slovíčko. Nebo i když jdeme sami, máme tak v dnešním uspěchaném světě trochu času porozmýšlet nejen o tom, jestli po mši stihneme k obědu udělat brambory, nebo jestli by se radši hodila rýže, ale je tu možnost pouvažovat nad věcmi duchovními. Nemusíme při cestě listovat v Písmu a hledat citáty k meditaci, za ty roky už toho v hlavě většinou máme dost. Ale to se spíš opravdu hodí pro pěší, držme se tématu a řídítek. Na kola nás tentokrát sedlo docela dost, a když tomu nebude bránit počasí, možná nám ta sportovní nálada vydrží až do Vánoc. Přespolní, nebo ti, kteří by se třeba kvůli zdravotnímu stavu do kostela bez auta nemohli dostat, klidně využívejte moderních prostředků. Nebudeme tu dále rozvádět výhody či nevýhody jízdy na kole, to si můžete přečíst na stránkách projektu (
www.dokostelanakole.cz). Byla to akce datumově vymezená, ale můžeme v ní dál pokračovat pokaždé, až uslyšíme vyzvánět ke mši.
J. M.

20. 9. 2008 pořádáme pouť na Svatý Hostýn. Vyjíždí se v 7:00 od restaurace Seva, přihlašujte se zapsáním na seznam v kostele.
19. září. 2008 se koná dětská mše sv. v 17:00 h. a poté táborák na farní zahradě na zahradě Lidového domu, a to vše u příležitosti zahájení výuky náboženství.
19. 9. 2008 Táborák po mši - zahájení výuky náboženství

Táborák 08 Poručíme větru, dešti ... možná někdy jindy. Letošní táborák u příležitosti zahájení výuky náboženství se konal za do jisté míry bojových podmínek. Účast byla taková spíš menší, ale přežili to všichni. Podzimní počasí zrovna nespolupracovalo, ale chladnější podvečer jsme mohli trávit u ohýnku. Což o to, snaha byla, chvilku to hořelo, jakmile jsme si stihli opéct aspoň jeden špekáček, tak pak šlo spíš o uzení než o opékání. Ale celkově to bylo povedené pozdní podzimní odpoledne, kdy jsme s naší animátorkou oslavili její narozeniny. Účastníků mohlo být i více, připraveni jsme byli dostatečně. Děkujeme také panu Vagundovi, že přispěl k pořádání akce občerstvením. Podmínky byly jednoduché, přineste si dle vlastní chuti oblíbené uzeniny a dobrou náladu, zbytek je zajištěn. A protože se nám tam pospolu tak líbilo, mnoho z nás si ani vešimlo, že se den chýlí ke konci. Když nás nemohlo rozehnat blížící se stmívání, pomohl tomu mírný déšť a v rekordním čase byly všechny stoly sklizeny, oheň (nebo to co z něho ještě přežívalo) uhašen, plac opuštěn, brána zamčena.
J. M.
13. 9. 2008 pojedeme na pouť do Žarošic, jedná se o Hlavní pouť Zlatá sobota (program ke stažení jako dokument PDF). Vyjíždíme ve 14:00 od restaurace Seva. Přihlašujte se zapsáním na seznam v kostele.
21.8.2008 Cyklovýlet II.

Cyklovýlet II Není to tak dávno, co jsme si vyjeli na společný cyklák na začátku prázdnin (30.6.2008), a už jedeme znova (21.8.2008). Jestli by šlo oba výlety srovnávat, tak je možné s klidným srdcem říct, že měli jak zcela odlišné, tak i totožné prvky. Mezi ty odlišné můžeme zařadit třeba směr. Prvně jihozápadně do města, podruhé to bylo severovýchodně do přírody. Na začátku prázdnin jsme cestu začínali v přírodě (vzpomeňme na přímo romantickou spanilou jízdu po břehu Moravy, kde jsme potkali taktéž třináctičlennou výpravu jiných cyklistů, kteří nás zdravili přátelským a usmátým "Ahóóój!"), zatímco druhá cesta ve svých prvních okamžicích probíhala (byť okrajově) městem Hodonínem. Mezi společné prvky můžeme směle zařadit vyhledávání - pro dříve narozené možná - tajemných kešek. Pro upřesnění, jedná se vlastně o tzv. cache, což můžeme z angličtiny přeložit jako zásobárna, či úkryt. Jedná se o turistickou, navigační hru Geocaching, kdy pomocí zeměpisných souřadnic a GPS navigace účastníci hledají skrytou schránku. V ní je vedle registračního sešitku či archu skryto i několik předmětů, které představují dárky pro nálezce kešky a taky do ní můžete umístit dárek pro další kešery. Úkryty se liší nejen velikostí, ale i svou lokací. Skrýše bývají jak v civilizaci nebo i na vrcholku hory, převážně se ale jedná o to, abychom při hledání těchto pokladů mohli navštívit místa, která by nás jinak snad ani nenapadlo probádávat. Možná ani netušíte, ale i v Lužicích máme takovéto skrýše, a mnohdy jsou nám blíž než bychom čekali, jen hledejte ...
J. M.
5.1.2008 - Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka „Tříkrálová sbírka”
Letošní svátek tří králů vyšel na neděli, a proto proběhla sbírka o den dřív, v sobotu 5.ledna.
Tříkrálovou sbírku pořádá Sdružení Česká katolická charita, sbírka je státem povolená a tudíž veřejná.
V 9hodin dopoledne se koledníci sešli v našem kostele, kde společně s vedoucími skupinek a dalšími organizátory dostali požehnání od otce Jiřího Janouška. Po něm vyrazilo zhruba deset skupin do terénu. Obětavá paní Popovská objížděla promrzlé koledníky s teplým čajem a vyhřátým autem, jímž nepohrdl nikdo. Pohostinní byli naštěstí i samotní občané, takže nikdo neumrzl ani neumřel hlady či žízní. Odměnou nám byly úsměvy obyvatelů Lužic, občas nějaká ta sladkost od nich, ale hlavně pocit, že můžeme koledováním pomoci lidem v nouzi.
Každým rokem se vybraná suma zvyšuje a stejně tomu tak bylo i letos. Částka 66 183 Kč byla o necelé 2 000 Kč větší než v loni. Na jeden dům pak vychází zhruba 70 Kč, což je chvályhodné.
Tímto bych ráda poděkovala p. Popovské, všem vedoucím skupinek ale obzvláště samotným koledníkům za ochotu a obyvatelům Lužic za jejich štědrost.
A.B.

Akce pořádané naší farností, rok 2007:

(resp. zde zdokumentovaná jedna položka ;-)

21. 9. 2007 - Táborák na farní zahradě

Táborák„Kečup, kremžskou nebo plnotučnou? ...”
Tato otázka mi ještě doznívá v uších, protože to není tak dávno, co se kolem mě často opakovala. 21. září 2007 byla v Lužicích zahájena výuka náboženství, a aby to bylo stylové, tak první hodina vlastně nebyla „vyučovací“, ale mše svatá v místním kostele. Tentokrát v trochu nezvyklém čase, nicméně s hojnou účastí dětí, zpěvem scholy a našimi novými ministranty. Páteční mše o čtvrté neskončila klasickým „jděte ve jménu Páně“ a úprkem zúčastněných do všech světových stran, ale po požehnání se téměř všichni vydali směrem k „Liďáku“, na jehož zahradě se pak konal táborák. Mnozí z nás jsme letos na své zahradě nechali vzplanout ohýnek a v kruhu svých blízkých si dopřáli nejen do křupava opečené uzenky, ale naplnili i své srdíčko radostí z blízkosti svých milovaných. Stejný cíl měla i tato akce. Než se podařilo zažehnout oheň, tak rodiče skotačících dětí přisunuli stoly a lavky, aby mohlo začít hodování. Odpolední sluníčko a úsměvy dětí, kouř ohně a kytara vykouzlily výjimečnou atmosféru tohoto setkání. Pak se stačilo rozhlédnout a vychutnávat krásu okamžiku. Spokojenost, mír a přátelství všude kam se podíváš. Děti využili houpačku a ostatní prostor na skotačení, rodiče si zase promluvili a blíže se seznámili s naším novým knězem p. Jiřím Janouškem. Když jsme se za organizátory ptali zúčastněných, jak se jim akce líbila, tak vedle spokojenosti s průběhem (díky!) přišla i řeč na další možné akce. Chtěl bych také využít této příležitosti a poděkovat zde těm, kteří konání akce vyběhali, povolili a poradili s organizací, a také všem zúčastněným, kteří svou přítomností dali této akci konkrétní podobu. Jmenný seznam by zde asi nebyl na místě, mohlo by se stát, že by byl někdo vynechán, a pak by ho to mrzelo, proto se držme hesla: Hlavně nejmenovat ;-)
J.M.