Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Projekt Adopce na dálku® v Lužické farnosti

„Arcidiecézní charita Praha založila v roce 1993 projekt ADOPCE NA DÁLKU®. Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce.“ „Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, farnost, škola nebo firma.“*

Lužická farnost podporuje dívku Ashwini Babu z indického Bidaru, tato podpora probíhá od roku 2007. Charitě se ročně posílá částka 5 000,- Kč, ta je využita na „školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdra- votní péči. 20 % příspěvku podporuje [...] rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další).“ „Dítě píše svému dárci 2 dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte.“* V zastoupení farnosti si s Ashwini dopisuje angličtiny znalá Anička Balunová.
Ashwini Babu

Zde můžete nahlédnout do poslední obdržené korespondence (po nakliknutí se vždy načte celý dokument):

 • Vysvědčení za školní rok 2009/10

  Vysvědčení za rok 2009/10

 • Původní dopis od Ashwini:

  Původní dopis

 • Překlad dopisu do angličtiny

 • Překlad celého dopisu do češtiny:

  Milá Aničko,

      předem svého dopisu Tě pěkně zdravím. Jak se máš? Jsi zdravá? Denně se za Tvé zdraví modlím k Bohu. Oslavy Vánoc a Velikonoc byly pěkné. Jsem šťastná, že jsem je mohla prožít v naší vesnici. Jak se slaví tyto svátky u vás?

      26. ledna jsme ve škole oslavili Den Republiky. Během oslav se konaly soutěže a sportovní klání, všech jsem se zúčastnila. Na pořadu byl i kulturní program, které ho jsme se s přáteli zúčastnili. Tento den jsou všichni obyvatelé Indie šťastní a oslavy si užívají.

      Velmi ráda Ti napíšu o své škole. V červnu jsem postoupila do další třídy. Moc Ti děkuji za podporu a pomoc při mém vzdělávání, učení mi jde dobře a do školy chodím ráda. Všechny zkoušky dopadly dobře a doufám, že dostanu i dobré známky. Prosím, modli se za mě. Během letních prázdnin jsem se měla velmi dobře. Byla jsem doma a se svými kamarády jsem si užívala hraní a učení.

      Ve škole se máme všichni dobře, všichni Tě pozdravují. Ve škole mám dobré kamarády, máme se rádi a jsme spolu šťastní. Pomáhají mi s prací a povzbuzují mě ve studiu. Na naší škole máme skvělé učitele, dobře nás učí a starají se o nás. Děkuji Ti, že mi pomáháš ve škole, jsem Ti za to velmi vděčná.

      Doma se mají všichni dobře a pozdravují Tě. Naše rodina se za Tebe modlí každý den. Doma se máme všichni rádi. Chtěla bych Tě ještě jednou nesměle poprosit, modli se za mou rodinu.

      Děkuji Ti za darované knihy, sešity, pero, tužku, gumu, pravítko, školní tašku, poplatky na školu a oblečení. Moc mě to potěšilo, když jsem to všechno viděla a dostala. V dubnu se u nás pořádal tří denní tábor. Spousta dětí se zúčastnila a já také. Měli jsme tam piknik a moc jsme si to užili.

      Jsem velmi vděčná za Tvou pomoc.

  Děkuji

      S láskou

          Ashwini Babu

 • A ještě malá ukázka z tvorby malé autorky:

  Kousek obrázku

* Zdroj a bližší informace na adrese: http://www.charita-adopce.cz

© 2008-2019 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová