Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2018:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu,
co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu,
po níž půjdeš.
Iz 48,17

Farnost
Dnešní liturgie [B]:
1. čtení: Iz 10,5-7.13-16
Žalm: Žl 94
2. čtení:
Evangelium: Mt 11,25-27

Kalendář (18.07.2018)
Občanský: Drahomíra
Církevní: sv. Emilián
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
15. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 16. 7. DO 22. 7. 2018
neděle 15. 7.
(15. neděle v mezidobí)

8:30 Na poděkování za přijtá dobrodiní s prosbou o zdraví pro celou rodinu do dalších let.
úterý 17. 7.

19:00
Na poděkování za 50 let života s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu
čtvrtek 19. 7.

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za Arnošta Muchu a celou živou a zemřelou rodinu.
neděle 22. 7.
(16. neděle v mezidobí)

8:30 Za farníky z Lužic a Prušánek
14. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 9. 7. DO 15. 7. 2018
Středa - svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
neděle 8. 7.
(14. neděle v mezidobí)

10:00

14:00
Za farníky z Lužic a Prušánek - hodová mše sv.

Hodové požehnání
úterý 10. 7.

--:--
mše svatá nebude
čtvrtek 12. 7.

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za růžencové společenství.
neděle 15. 7.
(15. neděle v mezidobí)

8:30 Na poděkování za přijtá dobrodiní s prosbou o zdraví pro celou rodinu do dalších let.Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.
©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová