Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2018:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu,
co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu,
po níž půjdeš.
Iz 48,17

Farnost
Dnešní liturgie [B]:
1. čtení: Sk 13,26-33
Žalm: Žl 2
2. čtení:
Evangelium: Jan 14,1-6

Kalendář (27.04.2018)
Občanský: Jaroslav
Církevní: sv. Zita
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
4. neděle velikonoční
TÝDEN OD 23. DO 29. 4. 2018
Pondělí - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Středa - svátek sv. Marka, evangelisty
neděle 22. 4. 2018
(4. neděle velikonoční)

8:30 Za zemřelé rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
úterý 24. 4.

19:00
Za nemocnou osobu a za živou a zemřelou rodinu
čtvrtek 26. 4.

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelé kamarády a přátele
neděle 29. 4. 2018
(5. velikonoční)

8:30 Za farníky z Lužic a Prušánek
• P. Václav Salajka zve na zájezdy do Rumunska a Rakouska, více inforamcí na vývěsce.
• Římskokatolická farnost Hodonín Vás zve na Duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou, Téma: HORSKÉ KÁZÁNÍ (Mt 5,1-12); 25.– 29. 6. 2018 v kostele sv. Vavřince v Hodoníně.
Informace na plakátku (ve vývěsce) a na stránkách hodonínské farnosti.
Římskokatolická farnost Hodonín Vás zve
Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová