Farnost Lužice u Hodonína

Motto farnosti na rok 2020:
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“ Mt 19,26

administrátor farnosti: P. Vít Hába; mobil 607 529 542
—————————————————————————

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

TÝDEN OD 29.6.2020 DO 5.7.2020
pondělí (29.6.) – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
pátek (3.7.) – svátek sv. Tomáše, apoštola
neděle (5.7.) – svátek sv. Cyrila,mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

 

neděle, 28. 6. 2020 (13. neděle v mezidobí) 8:30 Mše svatá za děti, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání

úterý, 30. 6. 2020 Mše svatá nebude

středa, 1. 7. 2020 18:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
Na tento den připadá v naší farnosti tzv. Adorační den, jste všichni srdečně zváni.
19:00 Mše svatá za Ludmilu Ábelovu, manžela a celou živou a zemřelou rodinu

čtvrtek, 2. 7.2020 
19:00 Mše svatá za růžencové společenství

neděle, 5. 7. 2020 (slavnost sv. Cyrila a Metoděje) 10:00 Mše svatá za celou živou a zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého
14:00 hodové požehnání

• Úklid kostela: paní Marie Buchtová, Vladimíra Makuderová, Jitka Maradová, Eva Opršalová
• Lektoři (5. 7. 2020): Marta Hromková, Marek Hasoň.
• Sbírka 13. neděle v mezidobí je věnována na bohoslovce.
•Farnost Mikulčice pořádá pouť na Valech (Slavnost sv. Cyrila a Metoděje) – 5. 7. 2020 – detaily ve vývěsce kostela:

Každoroční cyrilometodějská pouť 5. 7. 2020 v Mikulčicích na Slovanském hradišti Na Valech bude letos kvůli nedávným epidemickým opatřením pořádána poněkud skromněji než obvykle. Kolem 16.00 hod. začne duchovní program, hlavně modlitba růžence, v 16.30 mše sv., kterou slouží olomoucký pomocný O. biskup Antonín Basler spolu s ostatními biskupy a kněžími.

Louky kromě prostoru poblíž oltáře nebudou posečeny jako bývají jindy, proto se nepočítá s parkováním aut mimo vyasfaltované parkoviště u pavilonu č. 1. Už v obci asi budou zátarasy, aby dále na hradiště byly pouštěny jen vozy biskupů a kněží, z Mikulčic tam bude jezdit kyvadlová doprava. Na kolech se bude možno Na Valy rovněž dostat. Kněží budou moci zaparkovat a převléct se jako v minulých letech u archeologů, po bohoslužbě jsou zváni na kulturní dům v obci na pohoštění a posezení. […]

Šťastnou cestu všem poutníkům přeje za farnost Mikulčice

Michael Špaček


Více zde: https://farnost-mikulcice0.webnode.cz/

– – –

POZVÁNKA

Vážení farníci,

chtěla bych Vás informovat, že jsme při farnosti ve Velkých Bílovicích založili společenství Žít Laudato si´.
Je součástí laického hnutí v České republice, které má za cíl rozvíjet témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby tak tato encyklika a ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proniknout a proměnit českou církev a společnost. Jedná se zejména o otázky lidmi způsobené klimatické změny a klimatické (ne)spravedlnosti, sounáležitost s celým lidmi zneužívaným světem, který je stvořen v Kristu a sdílí jeho osud, a hledání způsobů trvale udržitelného života a spravedlivé budoucnosti pro všechny. Tato témata otevíráme především pravidelnou týdenní modlitbou, studiem encykliky a dalších textů věnovaných ekologické spiritualitě, příležitostným slavením bohoslužeb, ale i přednáškami a aktivitami prospěšnými životnímu prostředí.

Před pár dny papež František zahájil Rok Laudato si´zvláště věnovaný péči o náš společný domov. Chtěli bychom proto pozvat také kohokoliv z okolních farností, kdo by měl o tato stále aktuálnější témata zájem. Prosím Vás o předání naší pozvánky Vašim farníkům. Pro další informace nám můžete dát vědět na níže uvedených kontaktech.

Setkání probíhají obvykle každý čtvrtek od 16 do 17.30 ve Velkých Bílovicích (adresa: Simering 394, 691 02 Velké Bílovice.) Zváni jsou všichni včetně rodin s malými dětmi.

Naše nejbližší modlitba proběhne při eucharistické adoraci ve čtvrtek 4. 6. od 16 do 17 hodin v kostele Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích. Budeme děkovat a prosit za obnovu životního prostředí a celého Bohem stvořeného světa.

S přáním, abychom nově dokázali s díkem a chválou kontemplovat dar stvoření,

Veronika Osičková, velkobílovická farnice

Tel: 723378953
Webové stránky Žít Laudato si´Česká republika: www.zitlaudatosi.cz
Facebooková stránka našeho společenství: https://www.facebook.com/%C5%BD%C3%ADt-Laudato-si-na-Slov%C3%A1cku-100690068175979/?modal=admin_todo_tour

– – –

 

V současnosti (1. 6. 2020) už máme bohoslužby v úterý a ve čtvrtek v 19 hodin, i zpovědi a adorace.

– – –

Vážení farníci,
 
Po dlouhé době bude tuto neděli mše svatá. Jako ve všech ostatních institucích, budou platit i u nás určitá omezení, vyplývající z „požadavků na bohoslužby“, které zveřejnila vláda na webu ministerstva zdravotnictví:
 
Pokud se rozhodnete tuto neděli pro návštěvu našeho kostela, tak můžete očekávat:
  • při vstupu do kostela bude připravena desinfekce rukou
  • vynechává se žehnání svěcenou vodou (vstup a odchod z kostela)
  • usazování do lavic bude regulováno službu konající osobou, tak abychom dodrželi předepsané rozestupy
  • pozdravení pokoje (podání rukou) je vynecháno
  • Eucharistie – preferujte podávání na ruku
  • během celé mše účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (kromě okamžiku přijetí Eucharistie)
 
I nadále platí dispens od nedělních bohoslužeb dočasně udělený naším biskupem. Takže především dříve narozené ročníky pečlivě zvažte účast na nedělní mši svaté do doby, než budou přijatá vládní omezení zrušena. Ti, kdo se rozhodnou sledovat mši svatou i tentokrát v médiích, tak můžou využít televizní, rozhlasové, či internetové vysílání stanic Noe, Proglas a on-line přenos jednotlivých farností.
 
Níže naleznete ještě jednou shrnuté základní body, které Vám budou předávány při příchodu v neděli do kostela.
 
Pokuste se předat tuto informaci dál (rodičům, atd.), abychom zamezili v neděli eventuálním zmatkům a rozčarováním.
 
Děkuji a pěkný víkend,
Jirka Molnár
 
 
 
———————————————————

Aktuálně (vyvěšeno 13. 4. 2020) probíhá výmalba kostela, a protože nejsou bohoslužby a sbírky, můžete přispívat přímo na účet farnosti: 1440473359/0800

———————————————————

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „CESTOU SVĚTLA“ 12. 4. 2020

Milé sestry, milí bratři,
tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. […]

Celý pastýřský list je možno číst zde případně lze stáhnout jako dokument PDF. Součástí listu je Cesta světla, kterou lze stáhnout samostatně upravenou pro tisk brožury z webu biskupství brněnského.
———————————————————

A co velikonoční zpověď?


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha v době pandemie koronaviru COVID-19 (31. 3. 2020)


Bohoslužby lze sledovat přes televizní stanici TV NOE nebo přes rozhlasovou stanici Radio Proglas.


TV NOE
živé vysílání: https://www.tvnoe.cz/live
Děkujeme za pochopení při programových změnách, které budeme přizpůsobovat aktuální situaci.

RADIO PROGLAS
živé vysílání:  https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/prijem-vysilani/internet/prehravac/#content
Youtube video kanál radia Proglas (Nedělní mše svaté můžete sledovat i obrazem): https://www.youtube.com/user/RaPgonTube/videos

Vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru, které omezují shromažďování, dojde v našem pravidelném programu k několika změnám. Všechny platí do odvolání.

MŠE SVATÉ ONLINE
– z různých míst České republiky: https://mseonline.cz/

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“
Zdroj a další informace: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19


* Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím


Ve farnosti byla provedena výměna AKU kamen za 100 tis. Kč a 50% nákladů jsme uhradili z dotace JMK. Projekt „Výměna akumulačních kamen v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích“ ve výši 50.000,- Kč podpořil Jihomoravský Kraj
Podpořil Jihomoravský kraj