Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Římskokatolická farnost
Lužice u Hodonína
Velkomoravská 23/249
696 18 Lužice

Administrátor farnosti:
P. Mgr. Ing. Vít Hába
Římskokatolická farnost Prušánky
Hlavní 480
696 21 Prušánky

Tel.: 607 529 542
luzice@dieceze.cz

Farnost

Boží Slovo farnosti na rok 2018:
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.
Iz 48,17

Dnešní liturgie [B]:

1. čtení: 2Sam 7,4-17
Žalm: Žl 89
2. čtení:
Evangelium: Mk 4,1-20

Kalendář (24.01.2018)
Občanský: Milena
Církevní: sv. František Saleský

            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
3. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 21. 1. 2018 DO
Středa - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Svátek Obrácení Svatého Pavla, apoštola
Pátek - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
neděle 20. 1. 2018
(3. neděle v mezidobí)

8:30 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro děti a jejich rodiny
úterý 23. 1. 2018

18:00
Za růžencové společenství
čtvrtek

17:00

18:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zaměstnance firmy
neděle 28. 1. 2018
(4. v mezidobí)

8:30 Za zemřelé rodiče a celou živou rodinu.
4. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 28. 1. 2018 DO 4. 2. 2018
Středa - Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek - Svátek uvedení Páně do chrámu - v naší farnosti oslavíme ve čtvrtek (Hromnice)
neděle 28. 1. 2018
(4. v mezidobí)

8:30 Za zemřelé rodiče a celou živou rodinu.
úterý 30. 1.

18:00
Za Ludmilu Ábelovou, celou živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek

17:00

18:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za růžencové společenství
neděle 4. 2. 2018
(5. neděle v mezidobí)

8:30 Za ženy farnosti
• Ve čtvrtek 1. 2. bude o. Vít navštěvovat nemocné
Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 18:00 (zimní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová