Farnost Lužice u Hodonína

Motto farnosti na rok 2020:
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“ Mt 19,26

administrátor farnosti:
P. Vít Hába; mobil 607 529 542
—————————————————————————

6. neděle v mezidobí

TÝDEN OD 17. 2 2020 DO 23. 2. 2020

Svátky v týdnu:
sobota (22. 2.) – Svátek Stolce svatého apoštola Petra

neděle, 16. 2. 2020 / 6. v mezidobí
8:30 Za Františka Viktorína, celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Modlitby za rodiny

úterý 18. 2. 2020
18:00 Na poděkování a Boží ochranu do dalších let

čtvrtek, 20. 2. 2020
17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření.
18:00 Za zemřelého manžela Jindřicha a rodiče

neděle, 23. 2. 2020 / 7. neděle v mezidobí
8:30 Za farníky

* Příští neděli (23. 2.) je sbírka určena na úmysl Haléř sv. Petra
* Úklid kostela: paní Milada Blahová, Marta Hromková, Jana Kmentová, Marta Salajková.
* Lektoři 23. 2. 2020: Anna Hubačková, Jakub Buchta


* p. Václav Salajka z Dolních Bojanovic zve do Medjugorje na Mladifest. Prosí o přihlášení zájemců do konce března, kvůli zajištění ubytování. 


* Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím

* Centrum pro rodinu Hodonín – akce na první pololetí roku 2020


* Děkanátní společenství mládeže – Čejkovice 21. 2. 2020


Centrum naděje a pomoci zve na kurz pro dospívající dívky


Zvu na sv. liturgii východního obřadu u příležitosti výroční dne odchodu sv. Konstantina-Cyrila na věčnost. S díkem zdraví o. M. Špaček, MikulčiceVe farnosti byla provedena výměna AKU kamen za 100 tis. Kč a 50% nákladů jsme uhradili z dotace JMK. Projekt „Výměna akumulačních kamen v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích“ ve výši 50.000,- Kč podpořil Jihomoravský Kraj
Podpořil Jihomoravský kraj

Farní stránky jsou ve výstavbě (podzim 2019), veškeré připomínky, náměty a návrhy spolupráce můžete posílat na adresu sercxo_a_seznam.cz
Josef Molnár