Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2018:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu,
co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu,
po níž půjdeš.
Iz 48,17

Farnost
Dnešní liturgie [B]:
1. čtení: Ez 16,1-15.60.63
Žalm: Iz 12
2. čtení:
Evangelium: Mt 19,3-12

Kalendář (17.08.2018)
Občanský: Petra
Církevní: sv. Myron
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
19. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 13. 8. DO 19. 8. 2018
Úterý - Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Středa - Slavnost Nanebevzetí Panny marie (doporučený svátek)
neděle 12. 8. 2018
(19. v mezidobí)

8:30 Za rodiče, celou živou a zemřelou rodinu
úterý 14. 8.

19:00
Za Boží Požehnání a ochranu Panny marie pro celou rodinu
čtvrtek 16. 8.

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelého manžela Jindřicha a za zemřelé rodiče
neděle 19. 8. 2018
(20. v mezidobí)

8:30 za farníky z Lužic a Prušánek

Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.
©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová