Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2018:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu,
co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu,
po níž půjdeš.
Iz 48,17

Farnost
Dnešní liturgie [B]:
1. čtení: 1Kral 21,17-29
Žalm: Žl 51
2. čtení:
Evangelium: Mt 5,43-48

Kalendář (19.06.2018)
Občanský: Leoš
Církevní: sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
11. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 18. 6. DO 24. 6. 2018
Čtvrtek - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Neděle - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
neděle 17. 6. 2018
(11. neděle v mezidobí)

8:30 Za dvoje zemřelé rodiče, sestru, švagra a za duše v očistci
úterý

--:--
Mše sv. nebude
čtvrtek 21. 6. 2018

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelé rodiče a neteř, s prosbou o ochranu Panny Marie a o dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu
neděle 24. 6. 2018
(Slavnost Narzení sv. Jana Křtitele)

8:30 Za zemřelou kamarádku Zdeničku a těžce nemocného Zbyňka
• Děkujeme za úklid farního dvora a odvoz suti a organizaci akce pro děti.
• Příští neděli je sbírka určená na bohoslovce.
• Příští neděli - 24. 6. - bude mít v Hodoníně v 15h primiční mši sv. hodonínský rodák o. Tomáš Marada.Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová