Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2019:

Co k tomu dodat?
Je-li Bůh s námi,
kdo proti nám?
Ř 8,31

Farnost
Dnešní liturgie [C]:
1. čtení: Zid 5,1-10
Žalm: Žl 110
2. čtení:
Evangelium: Mk 2,18-22

Kalendář (21.01.2019)
Občanský: Běla
Církevní: sv. Anežka Římská
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
2. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 20. 1. DO 27. 1. 2019
Pondělí - Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
neděle 20. 1.
(2. neděle v mezidobí)

8:30 Za farníky z Lužic a Prušánek
úterý 22. 1.

18:00
Za živou a zemřelou rodinu
čtvrtek

17:00

18:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelé rodiče Bílkovi a duše v očistci
neděle 27. 1.
(3. neděle v mezidobí)

8:30 Za uzdravení rodových kořenů a za těžce nemocnou osobu
• Ve dnech 18. – 25. ledna 2019 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Připojme se i v naší farnosti.U příležitosti státního svátku 28. října a zároveň 100. výročí vzniku Československa předal starosta města Tišnova Jiří Dospíšil několik ocenění.
[...]
Čestné občanství bylo uděleno [...] :
Mons. Josef Šindar (in memoriam) - za mnohaleté příkladné a obětavé působení v tišnovské farnosti. Za vytváření atmosféry porozumění, úcty a tolerance mezi lidmi různého ideového zaměření, za vynikající dlouholetou spolupráci s městem Tišnovem a za mimořádný kulturní přínos, především v oblasti poznání historie, literatury a celkové kultury Lužických Srbů, čímž významně přispěl k prezentaci města Tišnova jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí.
Zdroj: http://www.tisnov.cz/predani-cen-mesta-cestneho-obcanstvi-mesta-tisnova , 15. 11. 2018

Tišnov 2018 Tišnov 2018

Tišnov 2018 Tišnov 2018
Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 18:00 (zimní období)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.
©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2019 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová