Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2018:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu,
co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu,
po níž půjdeš.
Iz 48,17

Farnost
Dnešní liturgie [B]:
1. čtení: Pr 3,27-35
Žalm: Žl 15
2. čtení:
Evangelium: Lk 8,16-18

Kalendář (24.09.2018)
Občanský: Jaromír
Církevní: sv. Gerard (Jaromír)
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
24. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 17. DO 23. 9.
Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje Kim Tae-Gona, kněze, Pavla Chong Ha-Sanga a druhů, mučedníků
Pátek - sv. Matouše, apoštola a evangelisty
neděle 16. 9. 2018
(24. v mezidobí)

8:30 Za zemřelého Jana Makuderu a celou živou a zemřelou rodinu
úterý 18. 9.

18:30
Na poděkování za dar života
čtvrtek 20. 9.

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za živou a zemřelou rodinu Kučerovu a Obrtlíkovu
neděle 23. 9.
(25. neděle v mezidobí)

8:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu do dalších let a za živou rodinu Maradovu
• V úterý je výjimečně mše sv. v 18:30 h.
• Příští neděli (23. 9.) je sbírka určená na podporu kněží a pastorace.
• Dnes (16. 9.) bude v kostele ve 14 h. modlitební setkání za rodiny.
• Od 6. 10. začínají v Hodoníně kurzy Alfa, pokud víte o zájemcích, neváhejte je pozvat a dle možností i doporovdit.
• Setkání mládeže hodonínského děkanátu. V pátek 21. 9. 2018 ve Starém Poddovorově; host: o. Karel Janů.
  Na programu bude: mše sv. v 18 h., 19:15 adorace a modlitba chval. Poté přednáška na téma Společenství. Po přednášce volný program, seznamovací hra, občerstvení a jiné aktivity.Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.
©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová