Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2018:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu,
co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu,
po níž půjdeš.
Iz 48,17

Farnost
Dnešní liturgie [B]:
1. čtení: Ef 1,15-23
Žalm: Žl 8
2. čtení:
Evangelium: Lk 12,8-12

Kalendář (20.10.2018)
Občanský: Vendelín
Církevní: sv. Irena
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
28. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 15. 10. DO 21. 10. 2018
Pondělí - památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa - památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek - svátek sv. Lukáše, evangelisty
neděle 14. 10.
(28. neděle v mezidobí)

8:30 Za farníky z Lužic a Prušánek.
14:00 Růžencová pobožnost
úterý 16. 10.

19:00
Za zemřelé rodiče Františku a Antonína Čechovi a duše v očistci
čtvrtek

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelého Msgr. Josefa Šindara a jeho rodiče
neděle 21. 10. 2018
(29. neděle v mezidobí)

8:30 Za zemřelého manžela, celou živou a zemřelou rodinu Esterkovu, Huspeninovu a Hasilovu
• Dnes (14. 10.) bude v kostele ve 14 hod. růžencová pobožnost
• Příšt neděli (21. 10.) se koná sbírka na misie.Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.
©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová