Farnost Lužice u Hodonína

Motto farnosti na rok 2020:
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“ Mt 19,26

administrátor farnosti: P. Vít Hába; mobil 607 529 542
—————————————————————————

Od 11. 5. už máme bohoslužby v úterý a ve čtvrtek v 19 hodin, i zpovědi a adorace.

– – –

Vážení farníci,
 
Po dlouhé době bude tuto neděli mše svatá. Jako ve všech ostatních institucích, budou platit i u nás určitá omezení, vyplývající z „požadavků na bohoslužby“, které zveřejnila vláda na webu ministerstva zdravotnictví:
 
Pokud se rozhodnete tuto neděli pro návštěvu našeho kostela, tak můžete očekávat:
  • při vstupu do kostela bude připravena desinfekce rukou
  • vynechává se žehnání svěcenou vodou (vstup a odchod z kostela)
  • usazování do lavic bude regulováno službu konající osobou, tak abychom dodrželi předepsané rozestupy
  • pozdravení pokoje (podání rukou) je vynecháno
  • Eucharistie – preferujte podávání na ruku
  • během celé mše účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (kromě okamžiku přijetí Eucharistie)
 
I nadále platí dispens od nedělních bohoslužeb dočasně udělený naším biskupem. Takže především dříve narozené ročníky pečlivě zvažte účast na nedělní mši svaté do doby, než budou přijatá vládní omezení zrušena. Ti, kdo se rozhodnou sledovat mši svatou i tentokrát v médiích, tak můžou využít televizní, rozhlasové, či internetové vysílání stanic Noe, Proglas a on-line přenos jednotlivých farností.
 
Níže naleznete ještě jednou shrnuté základní body, které Vám budou předávány při příchodu v neděli do kostela.
 
Pokuste se předat tuto informaci dál (rodičům, atd.), abychom zamezili v neděli eventuálním zmatkům a rozčarováním.
 
Děkuji a pěkný víkend,
Jirka Molnár
 
 
Pravidla pro účast na bohoslužbě od 11. 5. 2020
(dle rozhodnutí vlády z 30. 4. 2020)
 
maximálně 100 osob,
povinně vydezinfikovat ruce před vstupem do kostela,
– odstup minimálně 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) vyjma okamžiku přijetí Eucharistie,
vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou,
nevstupovat do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
– Stejná pravidla platí i pro svatby a křty.
 
Praktické pokyny:
– Členové domácnosti sedí spolu v jedné lavici (manželé, děti, …) nebo stojí spolu v hloučku,
– ostatní sedí jednotlivě na krajích lavice (2 osoby v lavici) nebo stojí samostatně s odstupem 2 m od ostatních,
– mezi obsazenými lavicemi je vždy jedna lavice neobsazená.
———————————————————

V současné době (vyvěšeno 13. 4. 2020) probíhá výmalba kostela, a protože nejsou bohoslužby a sbírky, můžete přispívat přímo na účet farnosti: 1440473359/0800

———————————————————

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „CESTOU SVĚTLA“ 12. 4. 2020

Milé sestry, milí bratři,
tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. […]

Celý pastýřský list je možno číst zde případně lze stáhnout jako dokument PDF. Součástí listu je Cesta světla, kterou lze stáhnout samostatně upravenou pro tisk brožury z webu biskupství brněnského.
———————————————————

A co velikonoční zpověď?


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha v době pandemie koronaviru COVID-19 (31. 3. 2020)


Týden od 3. 5. 2020 DO 10. 5. 2020
3. 5. 2020 – 4. neděle velikonoční
10. 5. 2020 – 5. neděle velikonoční

Bohoslužby lze sledovat přes televizní stanici TV NOE nebo přes rozhlasovou stanici Radio Proglas.


TV NOE
živé vysílání: https://www.tvnoe.cz/live
Děkujeme za pochopení při programových změnách, které budeme přizpůsobovat aktuální situaci.

RADIO PROGLAS
živé vysílání:  https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/prijem-vysilani/internet/prehravac/#content
Youtube video kanál radia Proglas (Nedělní mše svaté můžete sledovat i obrazem): https://www.youtube.com/user/RaPgonTube/videos

Vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru, které omezují shromažďování, dojde v našem pravidelném programu k několika změnám. Všechny platí do odvolání.

MŠE SVATÉ ONLINE
– z různých míst České republiky: https://mseonline.cz/

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“
Zdroj a další informace: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Během nouzového stavu, který je vyhlášený od 12. března 2020 od 14:00 h (do odvolání)

NEBUDOU V NAŠEM KOSTELE V LUŽICÍCH U HODONÍNA PROBÍHAT BOHOSLUŽBY.

Intence odslouží pan farář soukromě a bude při nich myslet i na nás a na všechny nemocné.
Pokud by si někdo přál přesunutí intence, tak se obraťte na pana faráře. V případě zájmu přijmout svátosti, nebojte se obrátit na pana faráře taktéž, tel.: 607 529 542.

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze po dobu trvání mimořádných opatření vlády uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
Zúčastněte se bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu. V těchto případech je možno přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.


* Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím


Ve farnosti byla provedena výměna AKU kamen za 100 tis. Kč a 50% nákladů jsme uhradili z dotace JMK. Projekt „Výměna akumulačních kamen v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích“ ve výši 50.000,- Kč podpořil Jihomoravský Kraj
Podpořil Jihomoravský kraj