Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2018:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu,
co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu,
po níž půjdeš.
Iz 48,17

Farnost
Dnešní liturgie [B]:
1. čtení: Jak 4,1-10
Žalm: Žl 55
2. čtení:
Evangelium: Mk 9,30-37

Kalendář (22.05.2018)
Občanský: Emil
Církevní: sv. Julie
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
Slavnost seslání Ducha Svatého
TÝDEN OD 21. 5. DO 27. 5. 2018
Pondělí - v brněnské diecézi svátek Výročí posvěcení katedrály
Čtvrtek - svátek Ježíše Krista - nejvyššího a věčného kněze
Sobota - svtého Filipa Neriho, kněze
neděle 20. 5. 2018
(Seslání Ducha Svatého; v naší farnosti také První svaté přijímání)

8:30 Za zemřelého Karla Čapku, manželku a dceru, celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Májová pobožnost
úterý 22. 5.

19:00
Za nemocnou osobu
čtvrtek 24. 5.

--:--

19:00
Dnes adorace nebude

Za zemřelé rodiče, dvoje prarodiče, synovce Petra a celou živou a zemřelou rodinu
neděle 27. 5. 2018
(Slavnost Nejsvětější Trojice)

8:30 Za farníky z Lužic a Prušánek
14:00 Májová pobožnost
• Dnešní sbírka je určena na Charitu.Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová