Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Římskokatolická farnost
Lužice u Hodonína
Velkomoravská 23/249
696 18 Lužice

Administrátor farnosti:
P. Mgr. Ing. Vít Hába
Římskokatolická farnost Prušánky
Hlavní 480
696 21 Prušánky

Tel.: 607 529 542
luzice@dieceze.cz

Farnost
Boží Slovo farnosti na rok 2017:
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost,
bez níž nikdo nespatří Pána.
Žid 12,14

Dnešní liturgie [B]:

1. čtení: Iz 48,17-19
Žalm: Žl 1
2. čtení:
Evangelium: Mt 11,16-19

Kalendář (15.12.2017)
Občanský: Radana
Církevní: sv. Valerián

            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
2. neděle adventní
TÝDEN OD 11. 12 DO 17. 12. 2017
Středa - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Čtvrtek - památka sv. Jana od kříže, kněze a učitele církve
neděle 10. 12.
(Za růžencové společenství)

8:30 Za farníky z Lužic a Prušánek
úterý 12. 12.

18:00
Za zemřelou Julii a Jiřího Vykydalových a jejich děti
čtvrtek

17:00

18:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za Josefa Hasoně, živou a zemřelou rodinu
neděle 17. 12. 2017
(3. neděle adventní)

8:00
8:30
8:00 Přede mší sv. se bude zpovídat.
8:30 Za zemřelého manžela, živou rodinu Huspeninovu, Hasilovu a Esterkovu3. neděle adventní
TÝDEN OD 18. 12. DO 24. 12. 2017
neděle 17. 12. 2017
(3. neděle adventní)

8:00
8:30
8:00 Přede mší sv. se bude zpovídat.
8:30 Za zemřelého manžela, živou rodinu Huspeninovu, Hasilovu a Esterkovu
úterý 19. 12.

16:30
18:00
Přede mší sv. se bude zpovídat od 16:30
Za zemřelou Anežku a pavla Kučerovi a jejich dcery
čtvrtek 21. 12.

18:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní v letošním roce s prosbou o ocranu pro celou rdoinu v roce 2018,
neděle 24. 12. 2017
(4. neděle adventní)

8:30
20:00
Ranní, nedělní mše sv.: Za zemřelou kamarádku Zdeničku
Večerní vigilie: Za zemřelé rodiče a prarodiče a boží ochranu pro celou rodinu.
• Rozpis mší sv. během svátků: Ne 24. 12. večer 20:00 h
Po 25. 12. 10:00 - Slavnost Narození Páně - zasvěcený svátek
Út 26. 12. 8:30 - Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
Ne 31. 12. 8:30 - Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
Po 1. 1. - 8:30 - Slavnost Matky boží, Panny Marie •
Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 18:00 (zimní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2017 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová