Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína


Boží Slovo farnosti na rok 2018:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu,
co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu,
po níž půjdeš.
Iz 48,17

Farnost
Dnešní liturgie [B]:
1. čtení: Kol 3,12-17
Žalm: Žl 103
2. čtení:
Evangelium: Mt 25,31-46

Kalendář (13.11.2018)
Občanský: Tibor
Církevní: Svátek sv. Anežky České
            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u HodonínaSrdečně Vás zveme na benefiční hrabárnu, jejíž výdělek bude darován Mary´s meals.

Budete moci vybírat z...
..oblečení
..bot
..různých doplňků
..bižuterie, tašky aj.
..knih
..a jiných maličkostí :)

V 15h bude představení projektu Mary´s meals.

Těšit se můžete také na skvělou čerstvě namletou kávu, domácí dezerty a jiná překvapení.

Všechno pečlivě připravují a na setkání s Vámi se těší pořadatelé z Děkanátního společenství mládeže Hodonín. :) +
POZOR: místo konání je: Čejkovice fara (Templářská 157)
Marys Meals


32. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 12. 11. DO
Pondělí - památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Úterý - památka sv. Anežky české, panny
Sobota - památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
neděle 11. 11.
(32. neděle v mezidobí)

8:30 Za zemřelé rodiče Popovských a Míčkovi, za živou a zemřelou rodinu
úterý 13. 11.

18:00
Za zemřelou Marii Suchánkovou, manžela a celou živou a zemřelou rodinu
čtvrtek 15. 11.

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelé rodiče Bílkových a duše v očistci
neděle 18. 11. 2018
(33. neděle v mezidobí)

8:30 Za farníky z Lužic a Prušánek
• Dnes - 11. 11. - si svět připomene konec 1. světové války. Česká katolická církev a církve sdružené v Ekumenické radě církví se připojují k iniciativě britské ambasády a v tento den, ve 13:30 nechají rozeznít zvony k uctění obětí války a připomenutí jejího konce.Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 18:00 (zimní období)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.
©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová