Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Římskokatolická farnost
Lužice u Hodonína
Velkomoravská 23/249
696 18 Lužice

Administrátor farnosti:
P. Mgr. Ing. Vít Hába
Římskokatolická farnost Prušánky
Hlavní 480
696 21 Prušánky

Tel.: 607 529 542
luzice@dieceze.cz

Farnost
Boží Slovo farnosti na rok 2017:
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost,
bez níž nikdo nespatří Pána.
Žid 12,14

Dnešní liturgie [A]:

1. čtení: Řím 4,1-8
Žalm: Žl 32
2. čtení:
Evangelium: Lk 12,1-7

Kalendář (20.10.2017)
Občanský: Vendelín
Církevní: sv. Irena

            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
28. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 16. 10. DO 22. 10. 2017
SVÁTKY
neděle 15. 10. 2017
(28. v mezidobí)

8:45 Za farníky z Lužic a Prušánek
úterý 17. 10.

--:--
Mse svatá nebude
čtvrtek 19. 10.

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za 70 let živogta a zemřelou rodinu.
neděle 22. 10. 2017
(29. neděle v mezidobí)

9:00 Za zemřelé rodiče Popovských, duše v očistci
• Dnes bude v kostele ve 14 h. modlitební setkání za rodiny
• Příští neděli bude po mši svaté na farním centru otevřena knihovna
• V pátek 20. 10. bude v Čejkovicích setkání děkanátní mládeže, téma: O setkání s Bohem ve zkušenosti modliteb exorcismu. Více info ve vývěsce a na FB.
Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2017 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová